• roszczenia o odszkodowania z wypadków komunikacyjnych,
  • roszczenia o odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę (szkody na osobie);