• rozwód,
  • separacja,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów),
  • ustalenie kontaktów,
  • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
  • inne;