W ramach prowadzonej działalności oferuję zarówno doraźne doradztwo prawne, jak i stałą obsługę prawną przedsiębiorców, obejmującą:

  • doradztwo w kwestiach prawnych dotyczących prowadzenia działalności,
  • sporządzanie i negocjowanie umów,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych,
  • sporządzanie regulaminów, uchwał, układów i innych dokumentów wewnątrzzakładowych,
  • windykacja należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • reprezentowanie klienta przed sądami i organami administracji w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w sprawach pracowniczych;
  • doradztwo i wsparcie w sprawach z zakresu zamówień publicznych.