• sprawy o wynagrodzenie,
  • sprawy o odszkodowanie,
  • sprawy przywrócenie do pracy/uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • ustalenie prawa do renty/emerytury,
  • inne;