• stwierdzenie nabycia spadku,
  • stwierdzenie nieważności testamentu,
  • dział spadku,
  • roszczenia o zachowek,
  • niegodność dziedziczenia,
  • zabezpieczenie spadku,
  • inne;