• sprawy o zapłatę,
  • roszczenia wynikające z umów,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • zniesienie współwłasności,
  • o ustanowienie służebności,
  • ochrona własności i posiadania,
  • zasiedzenie,
  • sprawy dotyczące najmu i eksmisji,
  • inne;