Karolina Sawicka

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (studia prawnicze w latach  2008-2013 ukończone na ocenę bardzo dobrą, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego, praca magisterska z zakresu prawa karnego „Skazanie bez rozprawy w polskim postępowaniu karnym” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka, obroniona na ocenę bardzo dobrą).

W latach 2014-2016 odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W roku 2017 uzyskałam pozytywny wynik egzaminu radcowskiego i zostałam wpisana na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy w kancelarii radcy prawnego (obsługa klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych) oraz jednostce samorządu terytorialnego (na stanowisku kierownika referatu inwestycji).

Zdobyte wykształcenie i doświadczenie pozwala mi oferować świadczenie usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym, w następujących dziedzinach prawa:

– prawo cywilne,

– prawo gospodarcze,

– prawo rodzinne i opiekuńcze,

– prawo spadkowe,

– prawo odszkodowawcze,

– prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

– prawo zamówień publicznych,

– prawo karne.